Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 

Cổng thông tin UBND tỉnh  Cổng thông tin UBND tỉnh

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG
Ngày 20/11/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 236/QĐ-BQL về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
  Thông tin Hoạt động ngành    
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY CP CẢNG BÌNH MINH
Ngày 30/11/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Cảng Bình Minh để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung Bình Minh (mã số dự án là 8106745514) tại lô G7 và G8 đường D3’, KCN Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
  CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG
  BỔ SUNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 11 năm 2015
  TIẾP XÚC VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SMART ELEGANT VIỆT NAM TÌM HIỂU ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN
  Các tin khác    
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu”
Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu”
  QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHU CHẾ XUẤT VÀ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
  HỘI THẢO “CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TỔNG HỢP KHU CÔNG NGHIỆP”
  HỘI THẢO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 TRONG LĨNH VỰC ĐMC, ĐTM VÀ KBM.
  MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
  HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
  Văn bản mới    
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp năm 2016
Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
  Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  Nghị định sửa đổi về quản lý biên chế công chức
  Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp