Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Cổng thông tin UBND tỉnh  Cổng thông tin UBND tỉnh

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
Thưởng Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tại các KCN tỉnh Vĩnh Long
Mức thưởng tết cao nhất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 130,6triệu đồng/người.
  Thông tin Hoạt động ngành    
UBND TỈNH VĨNH LONG ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
Thực hiện hướng dẫn Công văn số 9645/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá. Trên cơ sở Tờ trình số 247/TTr-BQL ngày 08/12/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long về việc uỷ quyền cấp Giấy phép kinh doanh, ngày 15/01/2015 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy phép kinh doanh.
  DỰ ÁN ĐẦU TIÊN TRONG NĂM 2015 ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
  QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN DO CÔNG TY TNHH MTV HẠNH MINH KHANG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ TRONG KCN BÌNH MINH
  Thưởng Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tại các KCN tỉnh Vĩnh Long
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 1 năm 2015
  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH DINH DƯỠNG THỦY SẢN QUỐC TẾ (ANI)
  Các tin khác    
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2015
Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long có thông báo số 110/TB-UBND về việc về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015
  13 NHÓM NGÀNH, NGHỀ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
  Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
  Kế hoạch Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC năm 2014
  Thông báo nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Quốc khánh 2/9
  NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM HOẶC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN
  Văn bản mới    
Thực hiện một số nhiệm vụ đựơc ủy quyền về quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
  Điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THỦ TỤC CẤP C/O MẪU D
  Tăng lương tối thiểu cho người lao động kể từ ngày 1.1.2015, với mức tăng bình quân 250.000 - 400.000 đồng/tháng.
  ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI VÀ ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP
  QUI ĐỊNH MỚI VỀ ĐƠN VỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp