Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 

Cổng thông tin UBND tỉnh  Cổng thông tin UBND tỉnh

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KCN ĐÔNG BÌNH
Ngày 23/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vỉnh Long đã ban hành Quyết định số: 1799/QĐ-UBND, về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
  Thông tin Hoạt động ngành    
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN XƯỞNG MAY MẶC XUẤT KHẨU TẠI KCN HÒA PHÚ
Ngày 15/9/2015, Công ty TNHH MTV Winner ban hành Quyết định số 05/QĐ-WN về việc chấm dứt hoạt động của dự án.
  PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KCN ĐÔNG BÌNH
  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KCN BÌNH MINH
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp quý 3 năm 2015
  Hội thi giao lưu văn nghệ, thể thao các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế miền Tây Nam bộ 1
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 9 năm 2015
  Các tin khác    
Tổ chức hoạt động Hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 4/10
Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 3128 /UBND-NC về việc tổ chức hoạt động Hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 4/10
  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
  THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG DO DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH
  CÁC TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT TRÊN HÓA ĐƠN
  Văn bản mới    
Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
Ngày ngày 24 tháng 9 năm 2015, Bộ Công thương ban hành thông tư số 31 /2015/TT-BCT về quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
  Thông tư hướng dẫn về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
  Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
  Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC
  Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp