Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Cổng thông tin UBND tỉnh  Cổng thông tin UBND tỉnh

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
Hướng dẫn đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2015
Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Vĩnh Long phổ biến đến các Doanh nghiệp trong KCN biết một số thông tin về Giải thưởng Môi trường Việt Nam (gọi chung là Giải thưởng) như sau:
  Thông tin Hoạt động ngành    
TIẾP XÚC VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TRIPLE INT’L CORP ĐẦU TƯ VÀO KCN HÒA PHÚ GIAI ĐOẠN II
Sau thời gian tìm hiểu, Công ty Triple Int’l Corp (vốn 100% nước ngoài) đã quyết định đầu tư vào KCN Hòa Phú giai đoan II.
  Hướng dẫn đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2015
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 2 năm 2015
  Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Long thực hiện chính sách cho người lao động và thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
  DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
  UBND TỈNH VĨNH LONG ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
  Các tin khác    
Nghị định hướng dẫn dự án phải đánh giá tác động môi trường
Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy địnnh về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC VỚI BQL CÁC KCN VĨNH LONG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
  KÝ HIỆU, THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN CẤP THỊ THỰC
  VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  Thông báo Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
  Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2015
  Văn bản mới    
Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014
Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
  QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
  Thực hiện một số nhiệm vụ đựơc ủy quyền về quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
  Điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THỦ TỤC CẤP C/O MẪU D
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp