Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Liên hệ Ban quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long

 Trang tin điện tử Ban quản lý các KCN Vĩnh Long trên mạng INTERNET

     Trang tin điện tử Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet (http://www.khucongnghiep.vinhLong.gov.vn), là kênh cung cấp thông tin của chính thức của Ban quản các KCN tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet, mục đích cung cấp các thông tin về Khu Công nghiệp của tỉnh như : Tình hình đầu tư vào KCN, Chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư, Hướng dẫn thủ tục đầu tư, thông tin tuyển dụng, các tin tức hoạt động trong nước và ngoài nước... Mọi thông tin cần biết xin vui lòng liên hệ :

Ban quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 85 Trưng Nữ Vương, Phường 1 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 070.3820972 -  Fax : 070.3820972
Địa chỉ email : banqlkcn@vinhlong.gov.vn

 Trang tin điện tử Ban quản lý các KCN Vĩnh Long trên mạng INTERNET

     Trang tin điện tử Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet (http://www.khucongnghiep.vinhLong.gov.vn), là kênh cung cấp thông tin của chính thức của Ban quản các KCN tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet, mục đích cung cấp các thông tin về Khu Công nghiệp của tỉnh như : Tình hình đầu tư vào KCN, Chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư, Hướng dẫn thủ tục đầu tư, thông tin tuyển dụng, các tin tức hoạt động trong nước và ngoài nước... Mọi thông tin cần biết xin vui lòng liên hệ :

Ban quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 85 Trưng Nữ Vương, Phường 1 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 070.3820972 -  Fax : 070.3820972
Địa chỉ email : banqlkcn@vinhlong.gov.vn