Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 

Kêu gọi đầu tư vào KCN

Số lượt truy cập
Danh bạ Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam Danh bạ Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

 ĐT: 0241.825232   Fax: 0241.825236

 Ban quản lý các KCN Đồng Nai

 ĐT: 061.892378   Fax: 061.892379

 Ban quản lý các KCN Phú Thọ

 ĐT: 0210.840919   Fax: 0210.844997

 Ban quản lý các KCN Bình Thuận

 ĐT: 062.830017   Fax: 062.821243

 Ban quản lý các KCN Bình Dương

 ĐT: 0650.831215   Fax: 0650.823984

 Ban quản lý các KCN Nam Định

 ĐT: 0350.680806   Fax: 0350.680335

 Ban quản lý các KCX - KCN Hải Phòng

 ĐT: 031.823206   Fax: 031.842426

 Ban quản lý các KCN & THĐT Vĩnh Phúc

 ĐT: 0211.843403   Fax: 0211.843407

 Ban quản lý các KCN Hà Tây

 ĐT: 034.501388   Fax: 034.514260

 Ban quản lý các KCN Hải Dương

 ĐT: 0320.844723   Fax: 0320.844723

 Ban quản lý các KCN Hưng Yên

 ĐT: 0321.942862   Fax: 0321.942927

 Ban quản lý các KCN Ninh Bình

 ĐT: 030.876129   Fax: 030.873302

 Ban quản lý các KCN Nghệ An

 ĐT: 038.835146   Fax: 038.520354

 Ban quản lý các KCN Quảng Bình

 ĐT: 052.828513   Fax: 052.828516

 Ban quản lý các KCN Thừa Thiên - Huế

 ĐT: 054.861765   Fax: 054.861805

 Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi

 ĐT: 055.828514   Fax: 055.828514

 Ban quản lý các KCN Phú Yên

 ĐT: 057.828250   Fax: 057.828949

 Ban quản lý các KCN Đắk Nông

 ĐT: 050.544592   Fax: 050.544591

 Ban quản lý các KCX & CN Cần Thơ

 ĐT: 071.830238   Fax: 071.830773

 Ban quản lý các KCN Bình Phước

 ĐT: 0651.887524   Fax: 0651.887523

 Ban quản lý các KCN Vĩnh Long

 ĐT: 070.820972   Fax: 070.820972

 Ban quản lý các KCN Sóc Trăng

 ĐT: 079.611936   Fax: 079.611187

 Ban quản lý các KCN & ĐTNN Quảng Ninh

 ĐT: 033.838366   Fax: 033.838022

 Ban quản lý các KCX & CN TP. Hồ Chí Minh

 ĐT: 08.8290414   Fax: 08.8294271

 Ban quản lý các KCN & CX Đà Nẵng

 ĐT: 0511.830017   Fax: 0511.830015

 Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu

 ĐT: 064.811735   Fax: 064.858531

 Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội

 ĐT: 04.7721156   Fax: 04.7721152

 Ban quản lý các KCN Việt Nam - Singapore

 ĐT: 0650.743901   Fax: 0650.743903

 Ban quản lý các KCN Thái Nguyên

 ĐT: 0280.845435   Fax: 0280.845434

 Ban quản lý các KCX - KCN Bắc Giang

 ĐT: 0240.554133   Fax: 0240.554133

 Ban quản lý các KCN Hà Nam

 ĐT: 0351.850569   Fax: 0351.850569

 Ban quản lý các KCN Thái Bình

 ĐT: 036.740665   Fax: 036.740872

 Ban quản lý các KCN Thanh Hoá

 ĐT: 037.850107   Fax: 037.850105

 Ban quản lý các KCN Hà Tĩnh

 ĐT: 039.881237   Fax: 039.882992

 Ban quản lý các KCN Quảng Nam

 ĐT: 0510.811589   Fax: 0510.859869

 Ban quản lý các KCN Bình Định

 ĐT: 056.646257   Fax: 056.846616

 Ban quản lý các KCN Khánh Hoà

 ĐT: 058.527872   Fax: 058.527873

 Ban quản lý các KCN Tây Ninh

 ĐT: 066.882300   Fax: 066.882300

 Ban quản lý các KCN Long An

 ĐT: 072.828445   Fax: 072.825442

 Ban quản lý các KCN Tiền Giang

 ĐT: 073.871808   Fax: 073.871808

 Ban quản lý các KCN Đồng Tháp

 ĐT: 067.865471   Fax: 067.865471

 Ban quản lý các KCN Kon Tum

 ĐT: 060.910606   Fax: 060.910606

 Ban quản lý các KCN Bến Tre

 ĐT: 075.817718   Fax: 075.817718

 Ban quản lý KKT Dung Quất

 ĐT: 055.711788   Fax: 055.825828

 Ban quản lý KKT Nhơn Hội

 ĐT: 056.820957   Fax: 056.820965

 Ban quản lý KKT mở Chu Lai

 ĐT: 0510.812849    Fax: 0510.812842

 Ban quản lý KKT cửa khẩu Bờ Y

 ĐT: 060.861699    Fax: 060.866900

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

 ĐT: 0241.825232   Fax: 0241.825236

 Ban quản lý các KCN Đồng Nai

 ĐT: 061.892378   Fax: 061.892379

 Ban quản lý các KCN Phú Thọ

 ĐT: 0210.840919   Fax: 0210.844997

 Ban quản lý các KCN Bình Thuận

 ĐT: 062.830017   Fax: 062.821243

 Ban quản lý các KCN Bình Dương

 ĐT: 0650.831215   Fax: 0650.823984

 Ban quản lý các KCN Nam Định

 ĐT: 0350.680806   Fax: 0350.680335

 Ban quản lý các KCX - KCN Hải Phòng

 ĐT: 031.823206   Fax: 031.842426

 Ban quản lý các KCN & THĐT Vĩnh Phúc

 ĐT: 0211.843403   Fax: 0211.843407

 Ban quản lý các KCN Hà Tây

 ĐT: 034.501388   Fax: 034.514260

 Ban quản lý các KCN Hải Dương

 ĐT: 0320.844723   Fax: 0320.844723

 Ban quản lý các KCN Hưng Yên

 ĐT: 0321.942862   Fax: 0321.942927

 Ban quản lý các KCN Ninh Bình

 ĐT: 030.876129   Fax: 030.873302

 Ban quản lý các KCN Nghệ An

 ĐT: 038.835146   Fax: 038.520354

 Ban quản lý các KCN Quảng Bình

 ĐT: 052.828513   Fax: 052.828516

 Ban quản lý các KCN Thừa Thiên - Huế

 ĐT: 054.861765   Fax: 054.861805

 Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi

 ĐT: 055.828514   Fax: 055.828514

 Ban quản lý các KCN Phú Yên

 ĐT: 057.828250   Fax: 057.828949

 Ban quản lý các KCN Đắk Nông

 ĐT: 050.544592   Fax: 050.544591

 Ban quản lý các KCX & CN Cần Thơ

 ĐT: 071.830238   Fax: 071.830773

 Ban quản lý các KCN Bình Phước

 ĐT: 0651.887524   Fax: 0651.887523

 Ban quản lý các KCN Vĩnh Long

 ĐT: 070.820972   Fax: 070.820972

 Ban quản lý các KCN Sóc Trăng

 ĐT: 079.611936   Fax: 079.611187

 Ban quản lý các KCN & ĐTNN Quảng Ninh

 ĐT: 033.838366   Fax: 033.838022

 Ban quản lý các KCX & CN TP. Hồ Chí Minh

 ĐT: 08.8290414   Fax: 08.8294271

 Ban quản lý các KCN & CX Đà Nẵng

 ĐT: 0511.830017   Fax: 0511.830015

 Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu

 ĐT: 064.811735   Fax: 064.858531

 Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội

 ĐT: 04.7721156   Fax: 04.7721152

 Ban quản lý các KCN Việt Nam - Singapore

 ĐT: 0650.743901   Fax: 0650.743903

 Ban quản lý các KCN Thái Nguyên

 ĐT: 0280.845435   Fax: 0280.845434

 Ban quản lý các KCX - KCN Bắc Giang

 ĐT: 0240.554133   Fax: 0240.554133

 Ban quản lý các KCN Hà Nam

 ĐT: 0351.850569   Fax: 0351.850569

 Ban quản lý các KCN Thái Bình

 ĐT: 036.740665   Fax: 036.740872

 Ban quản lý các KCN Thanh Hoá

 ĐT: 037.850107   Fax: 037.850105

 Ban quản lý các KCN Hà Tĩnh

 ĐT: 039.881237   Fax: 039.882992

 Ban quản lý các KCN Quảng Nam

 ĐT: 0510.811589   Fax: 0510.859869

 Ban quản lý các KCN Bình Định

 ĐT: 056.646257   Fax: 056.846616

 Ban quản lý các KCN Khánh Hoà

 ĐT: 058.527872   Fax: 058.527873

 Ban quản lý các KCN Tây Ninh

 ĐT: 066.882300   Fax: 066.882300

 Ban quản lý các KCN Long An

 ĐT: 072.828445   Fax: 072.825442

 Ban quản lý các KCN Tiền Giang

 ĐT: 073.871808   Fax: 073.871808

 Ban quản lý các KCN Đồng Tháp

 ĐT: 067.865471   Fax: 067.865471

 Ban quản lý các KCN Kon Tum

 ĐT: 060.910606   Fax: 060.910606

 Ban quản lý các KCN Bến Tre

 ĐT: 075.817718   Fax: 075.817718

 Ban quản lý KKT Dung Quất

 ĐT: 055.711788   Fax: 055.825828

 Ban quản lý KKT Nhơn Hội

 ĐT: 056.820957   Fax: 056.820965

 Ban quản lý KKT mở Chu Lai

 ĐT: 0510.812849    Fax: 0510.812842

 Ban quản lý KKT cửa khẩu Bờ Y

 ĐT: 060.861699    Fax: 060.866900