Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Kêu gọi đầu tư vào KCN

Số lượt truy cập
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG

 

           Xem chi tiết tải tại đây

 

* Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu – Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.830367 – Fax: 0703.820972. Email: 

ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG

 

           Xem chi tiết tải tại đây

 

* Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu – Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.830367 – Fax: 0703.820972. Email: 

ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

 

-------------------------------------------------------------------------------