Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Kêu gọi đầu tư vào KCN

Số lượt truy cập
Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÂY DỰNG 

CHO CÁC DOANH TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Các doanh nghiệp trong KCN sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện các bước sau:

I. BƯỚC 1: HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT TỪ CÔNG TY HẠ TẦNG.

II. BƯỚC 2: CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH.

 

 

STT

 

TÊN CÁC LOẠI THỦ TỤC

 

SỐ LƯỢNG

1

Biên bản bàn giao mặt bằng (trích lục thửa đất được thuê) thể hiện tọa độ và kích thước

1 bản chính

2

Hợp đồng thuê lại đất (hoặc giấy CNQSDĐ)

1 bản chính

3

Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp có thể hiện vị trí lô đất được thuê

1 bản chính

4

Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí các khối công trình tỷ lệ 1/200 – 1/100

2 bản chính

5

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn

1 bản công chứng

6

Các biên bản nghiệm thu công tác tư vấn

1 bản chính

7

Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng: theo mẫu.

1 bản chính

8

File hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh

Chép ra đĩa CD


B. Những việc cần thực hiện:

Bản vẽ tổng mặt bằng công trình cần thể hiện đầy đủ các tiêu chí sau:

1. Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng lùi vào »6m so với ranh đất được thuê.

2. Mật độ xây dựng: 

- Tổng diện tích xây dựng công trình: «60%;

- Cây xanh: »20%, đồng thời giáp ranh đất chừa »2m để trồng cây xanh;

- Đường nội bộ: từ 20-30%, đồng thời chiều rộng đường »3,5m và bán kính cong phải đảm bảo cho xe phòng cháy chữa cháy hoạt động khi có sự cố.

3. Hệ số sử dụng đất: từ 0,9 đến 1,8.

4. Cốt nền xây dựng và chiều cao xây dựng:

- Cốt nền xây dựng công trình: »2,9m so với cao độ chuẩn quốc gia;

- Chiều cao tối thiểu nhà xưởng: »4,5m so với cốt nền công trình;

- Chiều cao tầng trệt nhà làm việc: »4,0m so với cốt nền công trình, các tầng còn lại »3,3m;

- Nhà làm việc không quá 5 tầng;

- Tường rào giáp đường của khu công nghiệp không được xây đặc, kiến trúc phải thông thoáng, chiều cao hàng rào 2,5m so với cốt vĩa hè hoàn thiện.

5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác:

- Vạch tuyến hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa;

- Định vị vị trí trạm xử lý nước thải cục bộ, vị trí đấu nối nước mưa; vị trí đấu nối nước thải: 01 (một ) điểm, điểm đấu nối cấp nước, cấp điện;

- Cổng ra vào nhà máy cách giao lộ tối thiểu 50m.

6. Bảng cân bằng đất đai cần thể hiện:

- Tổng diện tích đất thuê:                              ………m2         100%

- Tổng diện tích xây dựng công trình:            ………m2         ……%

- Tổng diện tích cây xanh:                             ………m2         ……%

- Tổng diện tích giao thông:                           ………m2         ……%

I. BƯỚC 3: Ý KIẾN THIẾT KẾ CƠ SỞ.

A.    Thành phần hồ sơ:

 

STT

 

TÊN CÁC LOẠI THỦ TỤC

 

SỐ LƯỢNG

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1 bản chính

2

Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được phê duyệt

1 bản chính

3

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (nếu có)

1 bản chính

4

Hồ sơ thẩm duyệt PCCC, chống sét.

1 bản chính

5

Thuyết minh dự án (đóng tập)

2 bản chính

6

Thuyết minh thiết kế (đóng tập riêng)

2 bản chính

7

Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở (thể hiện trên khố A3)

2 bản chính

8

Các biên bản nghiệm thu công tác tư vấn

1 bản chính

9

Tờ trình ý kiến thiết kế cơ sở dự án: theo mẫu

1 bản chính

10

Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn

1 bản công chứng

11

File hồ sơ thiết kế cơ sở hoàn chỉnh

Chép ra đĩa CD

  B. Những việc cần thực hiện:

Chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư và trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt. Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Thiết kế cơ sở phải dựa trên tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp. Nếu phải điều chỉnh tổng mặt bằng phải được sự chấp thuận của Trưởng BQL các KCN.

Nội dung phần thuyết minh của Dự án:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác. 

2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

3. Các giải pháp thực hiện bao gồm:

a) Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;

b) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

4. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

5. Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

 Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án:

1. Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn phù hợp với tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai Thiết kế kỹ thuật thi công.

Nội dung thiết kế cơ sở gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ:

2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

        a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình (phù hợp với tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp), vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp;

b) Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

c) Phương án kiến trúc;

d) Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

đ) Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

e) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng. 

3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

a) Bản vẽ chi tiết tổng mặt bằng công trình (phù hợp với tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp);

b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

c) Bản vẽ phương án kiến trúc;   

d) Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

  I. BƯỚC 4: THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG.

Chủ đầu tư phải tổ chức lập Thiết kế kỹ thuật thi công và trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt.

Thiết kế kỹ thuật thi công là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gởi về Ban quản lý các khu công nghiệp

 

STT

 

TÊN CÁC LOẠI THỦ TỤC

 

SỐ LƯỢNG

1

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công (đóng tập riêng)

2 bản chính

2

Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công

2 bản chính

3

Thông báo và kế hoạch khởi công xây dựng công trình.

1 bản chính

4

File hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hoàn chỉnh

Chép ra đĩa CD

 

 

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÂY DỰNG 

CHO CÁC DOANH TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Các doanh nghiệp trong KCN sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện các bước sau:

I. BƯỚC 1: HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT TỪ CÔNG TY HẠ TẦNG.

II. BƯỚC 2: CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH.

 

 

STT

 

TÊN CÁC LOẠI THỦ TỤC

 

SỐ LƯỢNG

1

Biên bản bàn giao mặt bằng (trích lục thửa đất được thuê) thể hiện tọa độ và kích thước

1 bản chính

2

Hợp đồng thuê lại đất (hoặc giấy CNQSDĐ)

1 bản chính

3

Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp có thể hiện vị trí lô đất được thuê

1 bản chính

4

Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí các khối công trình tỷ lệ 1/200 – 1/100

2 bản chính

5

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn

1 bản công chứng

6

Các biên bản nghiệm thu công tác tư vấn

1 bản chính

7

Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng: theo mẫu.

1 bản chính

8

File hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh

Chép ra đĩa CD


B. Những việc cần thực hiện:

Bản vẽ tổng mặt bằng công trình cần thể hiện đầy đủ các tiêu chí sau:

1. Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng lùi vào »6m so với ranh đất được thuê.

2. Mật độ xây dựng: 

- Tổng diện tích xây dựng công trình: «60%;

- Cây xanh: »20%, đồng thời giáp ranh đất chừa »2m để trồng cây xanh;

- Đường nội bộ: từ 20-30%, đồng thời chiều rộng đường »3,5m và bán kính cong phải đảm bảo cho xe phòng cháy chữa cháy hoạt động khi có sự cố.

3. Hệ số sử dụng đất: từ 0,9 đến 1,8.

4. Cốt nền xây dựng và chiều cao xây dựng:

- Cốt nền xây dựng công trình: »2,9m so với cao độ chuẩn quốc gia;

- Chiều cao tối thiểu nhà xưởng: »4,5m so với cốt nền công trình;

- Chiều cao tầng trệt nhà làm việc: »4,0m so với cốt nền công trình, các tầng còn lại »3,3m;

- Nhà làm việc không quá 5 tầng;

- Tường rào giáp đường của khu công nghiệp không được xây đặc, kiến trúc phải thông thoáng, chiều cao hàng rào 2,5m so với cốt vĩa hè hoàn thiện.

5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác:

- Vạch tuyến hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa;

- Định vị vị trí trạm xử lý nước thải cục bộ, vị trí đấu nối nước mưa; vị trí đấu nối nước thải: 01 (một ) điểm, điểm đấu nối cấp nước, cấp điện;

- Cổng ra vào nhà máy cách giao lộ tối thiểu 50m.

6. Bảng cân bằng đất đai cần thể hiện:

- Tổng diện tích đất thuê:                              ………m2         100%

- Tổng diện tích xây dựng công trình:            ………m2         ……%

- Tổng diện tích cây xanh:                             ………m2         ……%

- Tổng diện tích giao thông:                           ………m2         ……%

I. BƯỚC 3: Ý KIẾN THIẾT KẾ CƠ SỞ.

A.    Thành phần hồ sơ:

 

STT

 

TÊN CÁC LOẠI THỦ TỤC

 

SỐ LƯỢNG

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1 bản chính

2

Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được phê duyệt

1 bản chính

3

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (nếu có)

1 bản chính

4

Hồ sơ thẩm duyệt PCCC, chống sét.

1 bản chính

5

Thuyết minh dự án (đóng tập)

2 bản chính

6

Thuyết minh thiết kế (đóng tập riêng)

2 bản chính

7

Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở (thể hiện trên khố A3)

2 bản chính

8

Các biên bản nghiệm thu công tác tư vấn

1 bản chính

9

Tờ trình ý kiến thiết kế cơ sở dự án: theo mẫu

1 bản chính

10

Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn

1 bản công chứng

11

File hồ sơ thiết kế cơ sở hoàn chỉnh

Chép ra đĩa CD

  B. Những việc cần thực hiện:

Chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư và trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt. Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Thiết kế cơ sở phải dựa trên tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp. Nếu phải điều chỉnh tổng mặt bằng phải được sự chấp thuận của Trưởng BQL các KCN.

Nội dung phần thuyết minh của Dự án:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác. 

2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

3. Các giải pháp thực hiện bao gồm:

a) Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;

b) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

4. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

5. Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

 Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án:

1. Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn phù hợp với tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai Thiết kế kỹ thuật thi công.

Nội dung thiết kế cơ sở gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ:

2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

        a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình (phù hợp với tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp), vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp;

b) Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

c) Phương án kiến trúc;

d) Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

đ) Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

e) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng. 

3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

a) Bản vẽ chi tiết tổng mặt bằng công trình (phù hợp với tổng mặt bằng theo chứng chỉ quy hoạch được cấp);

b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

c) Bản vẽ phương án kiến trúc;   

d) Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

  I. BƯỚC 4: THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG.

Chủ đầu tư phải tổ chức lập Thiết kế kỹ thuật thi công và trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt.

Thiết kế kỹ thuật thi công là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gởi về Ban quản lý các khu công nghiệp

 

STT

 

TÊN CÁC LOẠI THỦ TỤC

 

SỐ LƯỢNG

1

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công (đóng tập riêng)

2 bản chính

2

Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công

2 bản chính

3

Thông báo và kế hoạch khởi công xây dựng công trình.

1 bản chính

4

File hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hoàn chỉnh

Chép ra đĩa CD