Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
 Đăng ký nội quy lao động
Thủ tục: Đăng ký nội quy lao động
(đối với các doanh nghiệp trong Khu và tuyến công nghiệp).
 
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 .
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý các KCN số 85 Trưng Nữ Vương phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn yêu cầu người nộp bổ sung hồ sơ.
- Bước 3:   Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
• Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng, từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ).
            - Cách thức thực hiện:
            - Thành phần, số lượng hồ sơ:
• Mẫu nội quy lao động (mẫu số 1, mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
• Công văn đề nghị đăng nội quy lao động (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
• Quyết định ban hành nội quy lao động (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
• Quyết định thành lập công đoàn.
•  Biên bản họp lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
•  Bản nội quy lao động .
            - Số lượng hồ sơ: 04
            - Thời gian giải quyết:   05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
            - Lệ phí: không
            - Tên mẫu đơn:
(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
            - Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
            - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 33/2003/NĐ-CP về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
 
 
Thủ tục: Đăng ký nội quy lao động
(đối với các doanh nghiệp trong Khu và tuyến công nghiệp).
 
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 .
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý các KCN số 85 Trưng Nữ Vương phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn yêu cầu người nộp bổ sung hồ sơ.
- Bước 3:   Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
• Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng, từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ).
            - Cách thức thực hiện:
            - Thành phần, số lượng hồ sơ:
• Mẫu nội quy lao động (mẫu số 1, mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
• Công văn đề nghị đăng nội quy lao động (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
• Quyết định ban hành nội quy lao động (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
• Quyết định thành lập công đoàn.
•  Biên bản họp lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
•  Bản nội quy lao động .
            - Số lượng hồ sơ: 04
            - Thời gian giải quyết:   05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
            - Lệ phí: không
            - Tên mẫu đơn:
(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).
            - Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
            - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 33/2003/NĐ-CP về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.