Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Kêu gọi đầu tư vào KCN

GIÁ THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

I. KCN Hòa Phú giai đoạn II:

- Giá thuê đất:

Phương thức

thanh toán

Trả hàng năm

(USD/m2/1 năm)

Trả 1 lần cho 5 năm

(USD/m2/5 năm)

Trả 1 lần

cho 50 năm

(USD/m2/50 năm)

Giá thuê lại đất

 

2,25

 

8,2

 

30 - 40

(tùy theo vị trí)

- Phí sử dụng hạ tầng: 0,2 USD/m2/năm (thanh toán hàng năm)

- Phí xử lý nước thải: 4.000 – 5.000 đồng/m3 (tùy theo hàm lượng COD)

(Căn cứ bảng đơn giá cho thuê lại đất KCN Hòa Phú năm 2013 của Công ty CP Hòa Phú)

II. KCN Bình Minh:

- Giá thuê đất:

Phương thức thanh toán

Trả 1 lần cho 50 năm

(USD/m2/50 năm)

Trả 1 lần cho 50 năm

(USD/m2/50 năm)

Giá thuê lại đất

 

40 – 45

(tùy theo vị trí)

60-65

(Đất mặt tiền sông hậu (khu vực quy hoạch cảng Bình Minh)

- Phí hạ tầng: 0,2 USD/m2/năm.

- Phí quản lý: 0,1 USD/m2/năm.

- Phí xử lý nước thải: 0,3 USD/m3

(Căn cứ thông báo về việc giá cho thuê&PTTT khu công nghiệp Bình Minh của Công ty CP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân Mêkông )

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

I. KCN Hòa Phú giai đoạn II:

- Giá thuê đất:

Phương thức

thanh toán

Trả hàng năm

(USD/m2/1 năm)

Trả 1 lần cho 5 năm

(USD/m2/5 năm)

Trả 1 lần

cho 50 năm

(USD/m2/50 năm)

Giá thuê lại đất

 

2,25

 

8,2

 

30 - 40

(tùy theo vị trí)

- Phí sử dụng hạ tầng: 0,2 USD/m2/năm (thanh toán hàng năm)

- Phí xử lý nước thải: 4.000 – 5.000 đồng/m3 (tùy theo hàm lượng COD)

(Căn cứ bảng đơn giá cho thuê lại đất KCN Hòa Phú năm 2013 của Công ty CP Hòa Phú)

II. KCN Bình Minh:

- Giá thuê đất:

Phương thức thanh toán

Trả 1 lần cho 50 năm

(USD/m2/50 năm)

Trả 1 lần cho 50 năm

(USD/m2/50 năm)

Giá thuê lại đất

 

40 – 45

(tùy theo vị trí)

60-65

(Đất mặt tiền sông hậu (khu vực quy hoạch cảng Bình Minh)

- Phí hạ tầng: 0,2 USD/m2/năm.

- Phí quản lý: 0,1 USD/m2/năm.

- Phí xử lý nước thải: 0,3 USD/m3

(Căn cứ thông báo về việc giá cho thuê&PTTT khu công nghiệp Bình Minh của Công ty CP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân Mêkông )