Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Kêu gọi đầu tư vào KCN

*  Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư:

Khu công nghiệp Hòa Phú:

 - Ưu đãi cho 03 nhà đầu tư đầu tư phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Hòa Phú (giai đoạn II) thuê đất từ 5 ha trở lên được giảm tiền thuê đất từ 5% đến 10%.

- Nhà đầu tư được phân kỳ thanh toán tiền thuê đất nhiều đợt.

- Được miễn phí sử dụng hạ tầng trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo.

- Hỗ trợ trong việc lập thiết kế và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch lần đầu.

Khu công nghiệp Bình Minh:

 Ưu đãi 35USD/m2/50 năm cho 03 nhà  đầu tư đầu tiên của năm 2014 co nhu cầu thuê đất từ 02ha trở lên.

 

*  Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư:

Khu công nghiệp Hòa Phú:

 - Ưu đãi cho 03 nhà đầu tư đầu tư phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Hòa Phú (giai đoạn II) thuê đất từ 5 ha trở lên được giảm tiền thuê đất từ 5% đến 10%.

- Nhà đầu tư được phân kỳ thanh toán tiền thuê đất nhiều đợt.

- Được miễn phí sử dụng hạ tầng trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo.

- Hỗ trợ trong việc lập thiết kế và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch lần đầu.

Khu công nghiệp Bình Minh:

 Ưu đãi 35USD/m2/50 năm cho 03 nhà  đầu tư đầu tiên của năm 2014 co nhu cầu thuê đất từ 02ha trở lên.