Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
 Thủ tục cấp giấy chứng nhận C/O mẫu D

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN MẪU D

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Số 85 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ (có ghi rõ các hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ.

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, theo các bước sau:

+ Người đến nhận kết quả phải nộp lại giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) và ký vào sổ trả kết quả.

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:

        a) Thành phần hồ sơ gồm (theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 21/2010/TT-BCT): 

+ Đơn đề nghị cấp C/O (theo mẫu) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ như hướng dẫn tại Phụ lục 9, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT;

+ Mẫu C/O mẫu D (theo mẫu) đã được khai hoàn chỉnh;

+ Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan;

+ Hoá đơn thương mại;

+ Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có (Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/o Mẫu D có thể nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 03 (ba) ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp nhận thấy  khi kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các loại C/O đã cấp trước đó, phải tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất thì thời gian tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

        a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.    

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

         + Đơn đề nghị cấp C/O (theo mẫu Phụ lục 10, được ban hành kèm theo Thông tư số  21/2010/TT-BCT ngày 17  tháng 5  năm 2010 của Bộ Công Thương)

           + Mẫu C/O mẫu D (theo mẫu Phụ lục 8, được ban hành kèm theo Thông tư số  21/2010/TT-BCT ngày 17  tháng 5  năm 2010 của Bộ Công Thương)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 21/2010/TT-BCT, ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.