Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 

 

Hỗ trợ đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ như sau:

1. Giao đất sạch (đã được giải tỏa bồi hoàn, san lắp mặt bằng và không có tranh chấp, khiếu nại về đất); được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các quy định hiện hành để thực hiện dự án (trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

2. Các doanh nghiệp tự thuê nhà ở công nhân thì được tính chi phí thuê nhà ở là chi phí hợp lý (tính vào giá thành sản xuất) khi tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ tín dụng đầu tư từ các nguồn:

- Vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc tùy theo tính chất và khả năng hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay nhưng phải được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Ưu tiên vay vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Vĩnh Long và các nguồn vốn vay ưu đãi khác (nếu có).

4. Cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ngoài hàng rào dự án, nhưng tối đa khoảng cách không quá 500 mét tính từ điểm đấu nối với trục giao thông chính và không quá tổng số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất doanh nghiệp phải nộp (nếu có).

 Điều 11. Quyết định 07 /2013/QĐ-UBND

 

 

Hỗ trợ đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ như sau:

1. Giao đất sạch (đã được giải tỏa bồi hoàn, san lắp mặt bằng và không có tranh chấp, khiếu nại về đất); được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các quy định hiện hành để thực hiện dự án (trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

2. Các doanh nghiệp tự thuê nhà ở công nhân thì được tính chi phí thuê nhà ở là chi phí hợp lý (tính vào giá thành sản xuất) khi tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ tín dụng đầu tư từ các nguồn:

- Vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc tùy theo tính chất và khả năng hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay nhưng phải được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Ưu tiên vay vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Vĩnh Long và các nguồn vốn vay ưu đãi khác (nếu có).

4. Cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ngoài hàng rào dự án, nhưng tối đa khoảng cách không quá 500 mét tính từ điểm đấu nối với trục giao thông chính và không quá tổng số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất doanh nghiệp phải nộp (nếu có).

 Điều 11. Quyết định 07 /2013/QĐ-UBND