Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
 Enter Title Đóng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ Email

 

Ban lãnh đạo

1

Phạm Thành Khôn

Trưởng Ban

0703.834977

ptkhon.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Lê Phước Thiện

Phó Trưởng Ban

0703.834800

lpthien.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Đặng Quang Tấn

Phó Trưởng Ban

0703.828762

dqtan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Phòng QL DN & LĐ

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng

0703.831440

nvminh.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Công Trường

Phó phòng

0703.831440

nctruong.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Thị Thảo

Chuyên viên

0703.831440

htnthao.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Phòng QL QH & MT

1

Trương Văn Tuấn

Q. Trưởng phòng

0703.836860

tvtuan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Lê Ngọc Hiền

Chuyên viên

0703.828761

lnhien.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Trần Bảo Quốc

Chuyên viên

0703.828761

ntbquoc.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

4

Bùi Anh Thư

Chuyên viên

0703.828761

Bathu.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Phòng QLĐT & XNK

1

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0703.830367

ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Phước Vinh

Phó phòng

0703.830367

npvinh.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Phi

Chuyên viên

0703.830367

ntphi.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

4

Phạm Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0703.830367

ptpthao.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

 

Văn phòng

1

Đặng Lưu Việt Trung

Chánh VP

0703.820972

dlvtrung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó VP

0703.820972

nttmai.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

3

Lê Thị Hồng Nữ

Phó VP

0703.820972

lthnu.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

4

Trần Thị Lài

Văn thư

0703.820972

ttlai.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

5

Lê Thành Phần

Chuyên viên

0703.820972

 Ltphan.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

6

Võ Thanh Dũng

Chuyên viên

0703.820972

vtdung.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

7

Nguyễn Đông Khoa

Chuyên viên

0703.820972

ndkhoa.bqlkcn@vinhlong.gov.vn

In Ấn