Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến  Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
  Thông tin Hoạt động ngành    
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 12 năm 2016
Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 12 năm 2016 cơ bản ổn định

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 02 nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu đầu tư vào KCN Hòa Phú (giai đoạn 2), KCN Bình Minh, KCN An Định, KCN Đông Bình, ngành nghề đầu tư: Sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu; đầu tư hạ tầng KCN. Lũy kế, từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 24 nhà đầu tư (16 nhà đầu tư nước ngoài)

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.021,99 tỷ đồng, giảm 3,32% so với tháng 11/2016; lũy kế đến nay là 11.858,96 tỷ đồng, tăng 17,55% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 102,23% so với kế hoạch năm 2016.

* Về doanh thu: 1.354,44 tỷ đồng, giảm 3,11% so với tháng 11/2016; lũy kế đến nay là 15.535,94 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm 2015,  trong đó: 

+ Doanh thu bằng đồng Việt Nam: 777,34 tỷ đồng, giảm 4,09% so với tháng 11/2016; lũy kế đến nay là 8.706,52 tỷ đồng, tăng 4,49% so  với cùng kỳ năm 2015.

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 25.821.318 USD, giảm 1,75% so với tháng 11/2016; lũy kế đến nay là 305.345.212 USD, tăng 41,70% so  với cùng kỳ năm 2015.

* Về sản phẩm: Sản phẩm tăng so với tháng 11/2016 như: giầy thể thao tăng 5,25%; khai nhựa xốp tăng 4,29%; mì, phở tăng 1,24%; quần áo các loại tăng 1,13%; sản phẩm từ nguyên liệu buông tăng 31,78%, sản phẩm từ nguyên liệu chuối tăng 14,80%, sản phẩm từ nguyên liệu tre dừa tăng 71,27%, sản phẩm từ nguyên liệu lục bình tăng 43,07%, sản phẩm từ nguyên mây tăng 9,15%, sản phẩm từ nguyên liệu cói tăng 96,54%; thức ăn gia súc tăng 2,44%; giấy carton tăng 1,89%; bột mì tăng 0,51%; sản phẩm từ gốm sứ các loại tăng 0,19%. Tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm giảm so với tháng 11/2016: cống, gối cống các loại giảm 3,49%; thức ăn thủy sản giảm 15,67%.

* Nộp Thuế: 13,92 tỷ đồng, giảm 63,20% so với tháng 11/2016; lũy kế đến nay là 216,42 tỷ đồng, tăng 28,87% so với cùng kỳ năm 2015.

* Về lao động: tổng số lao động là 29.796 người, giảm 68 người so với tháng 11/2016, tăng 5.614 người so với cùng kỳ năm 2015.

+ Lao động trong nước 29.619 người, giảm 66 người so với tháng 11/2016, tăng 5.599 người so với cùng kỳ năm 2015 .

+ Lao động người nước ngoài 177 người, giảm 2 người so với tháng 11/2016, tăng 15 người so với cùng kỳ năm 2015.

* Về xuất khẩu: 26,64 triệu USD, tăng 1,55% so với tháng 11/2016. Lũy kế đến nay 308,51 triệu USD, tăng 33,98% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 137,12% so với kế hoạch năm 2016 (Kế hoạch là 225 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 12,81 triệu USD, giảm 8,29% so với tháng 11/2016. Lũy kế đến nay là 162,39 triệu USD tăng 51,57% so với cùng kỳ năm 2015.

 


Các tin đã đưa
  TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ HÀN QUỐC (KOTRA) THAM QUAN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH VĨNH LONG
  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KCN HÒA PHÚ (GIAI ĐOẠN 2)
  THÔNG BÁO VỀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU, KINH DOANH KHÍ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ
  THAM GIA HỘI THAO GIAO LƯU GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ THUỘC KHỐI MIỀN TÂY NAM BỘ I
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 11 năm 2016
  DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY CÁN TÔN, CÁN THÉP, CÁCH NHIỆT TẠI KCN BÌNH MINH ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
  HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 4 NĂM 2016
  TĂNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN MAY GIA CÔNG BA LÔ, TÚI XÁCH – CÔNG TY TNHH SUNGJIN VĨNH LONG VINA
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 10 năm 2016.
  TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp