Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến  Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
  Các tin khác    
Thực hiện mức lương tối thiểu mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh vĩnh Long
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 mức lương tối thiểu vùng tại tỉnh Vĩnh long là 540.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, Hộ gia đình... có thuê mướn lao động; Mức lương tối thiểu là 800.000 đồng/tháng đối với người lao động Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 Ngày 04 tháng 01 năm 2008 Sở Lao động-TBXH đã có Công văn số 15/SLĐTB&XH yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp, công ty, Chủ nhiệm các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chủ các trang trại, chủ hộ gia đình Có thuê mướn lao động tổ chức thực hiện mức lương tổi thiểu theo đúng Nghị định số 166/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 167/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị định 168/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 29, 30/2007/TT-BLĐTBXH cùng ngày 05/12/2007 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng của 03 Nghị định nói trên của Bộ Lao động-TBXH. Trong việc thực hiện, cần chú ý một số vấn đề sau:
1/- Đối với các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương... đã đăng ký tại Sở Lao động-TBXH, mức lương tối thiểu vùng được dùng làm cơ sở tính các mức lương trong các thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động, tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trả lương khi ngừng việc, nghỉ lễ, ...
2/- Đối với doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình,... trả lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì mức điều chỉnh lương cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường và phải đảm bảo quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị ... 
3/- Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng chính phủ đã quy định.
4/- Khi áp dụng tăng mức lương (theo lương tối thiểu), các doanh nghiệp, đơn vị ... không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ đã được pháp luật quy định như: Tiền lương khi làm thêm giờ, tiền lương khi làm việc vào ban đêm, tiền phụ cấp nặng nhọc độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật..
                         BQLKCN (Nguồn Công văn  15/SLĐTB&XH)

Các tin đã đưa
  Điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2007
  Định hướng phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững và cân đối các chỉ số kinh tế vĩ mô
  Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào Khu công nghiệp Bình Minh,huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
  KKT Dung Quất: Hạn chế dự án dưới 50 tỷ đồng
  Giải tỏa hành lang KCN Hòa Phú
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp