Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến  Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
  Văn bản mới    
THÔNG TƯ SỐ 40/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016; hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN KỂ TỪ 01/01/2017
Ngày 22/11/2016, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ còn 243 ngành, nghề (trước đây là 268 ngành nghề, kinh doanh có điều kiện). Cụ thể những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như sau:
LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2017
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp năm 2016
Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nghị định sửa đổi về quản lý biên chế công chức
Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Ngày 7/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
Ngày 01 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ
  Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
  Thông tư hướng dẫn về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
  Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
  Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC
  Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp
  Thông tư hướng dẫn về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.
  Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luât đầu tư
  Nghị định quy định quy chế phối hợp công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  Thông tư hướng dẫn Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp