Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến  Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
  Văn bản mới    
Các mẫu biểu báo cáo theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Căn cứ Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT, ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở. BQL các KCN Vĩnh Long đăng các mẫu biểu báo cáo và yêu cầu các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp, tuỳ theo loại hình hoạt động, áp dụng biểu mẫu báo cáo theo mẫu thống kê được quy định thống nhất như sau:

1. Đối với báo cáo tháng: (Ngày 12 của tháng báo cáo)

- Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp - Mẫu số 01-CS/SXCN

- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hoá - Mẫu số 01-CS/XKHH

- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hoá - Mẫu số 01-CS/NKHH

- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện - Mẫu số 01-CS/VĐTƯ

- Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài - Mẫu số 01-CS/ĐTNN

2. Đối với báo cáo quý: (Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo)

- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện - Mẫu số 02-CS/VĐTƯ

- Báo cáo hoạt động xây dựng - Mẫu số 02-CS/HĐXD

3. Đối với báo cáo 06 tháng: (Ngày 12/6 và 12/11: Số liệu ước thực hiện)

- Báo cáo lao động và thu nhập - Mẫu số 03-CS/LĐTN

4. Đối với báo cáo năm: (Số liệu ước thực hiện đến ngày 12/11, số liệu chính thức đến ngày 31/12)

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 04-CS/SXKD

- Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp - Mẫu số 04-CS/SXCN

- Báo cáo hoạt động xây dựng - Mẫu số 04-CS/HĐXD

- Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ - Mẫu số 04-CS/GVĐL

- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hoá - Mẫu số 04-CS/XKHH

- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hoá - Mẫu số04-CS/NKHH

- Báo cáo công trình hạng mục công trình thực hiện trong năm - Mẫu số 04-CS/SPXD

 

 


Các tin đã đưa
  Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2013
  Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu tại Quyết định số 399/QĐ-UBND.
  Triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Luật đất đai năm 2003
  Đóng góp ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Họp Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN
  Quy định mới theo quyết định số 849 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Long
  QUY ĐỊNH MỚI
  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã ... cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp