Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến  Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
  Văn bản mới    
LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2017
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động được thực hiện như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp:

- Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

- Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

- Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

- Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

 2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Vĩnh Long:

- Thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ thuộc địa bàn vùng III.

- Các huyện còn lại của tỉnh Vĩnh Long thuộc địa bàn vùng IV.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

 


Các tin đã đưa
  Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp năm 2016
  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
  Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  Nghị định sửa đổi về quản lý biên chế công chức
  Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
  Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
  Thông tư hướng dẫn về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp