Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến  Đăng ký cấp GCNĐKĐT trực tuyến

Thông tin Cần biết  Thông tin Cần biết
Thống kê số lượt truy cập  Thống kê số lượt truy cập
  Văn bản mới    
THÔNG TƯ SỐ 40/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016; hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo đó, ban hành kèm theo 15 biểu mẫu mới áp dụng cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người sử dụng lao động thay thế các biểu mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng người lao động nước ngoài và thu hồi giấy phép lao động như sau:

- Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (theo mẫu).

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động (nêu trên), cơ quan cấp giấy phép lao động có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.


Các tin đã đưa
  NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN KỂ TỪ 01/01/2017
  LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2017
  Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp năm 2016
  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
  Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  Nghị định sửa đổi về quản lý biên chế công chức
  Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
  Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
Kêu gọi Đầu tư vào KCN  Kêu gọi Đầu tư vào KCN

Thông tin Khu Công nghiệp  Thông tin Khu Công nghiệp