Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 
Kêu gọi đầu tư vào KCN

 
 
Bản đồ qui hoạch các KCN đến năm 2020

Các Khu Công Nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động.

 Tên các KCN - Tuyến CN
Tổng diện tích (ha) 
250ha
132ha
30ha
 
 
 
Bản đồ qui hoạch các KCN đến năm 2020

Các Khu Công Nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động.

 Tên các KCN - Tuyến CN
Tổng diện tích (ha) 
250ha
132ha
30ha