Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 

computer history auckland electrician

powerful wireless router portal.adp.com

2011 calendar bentengame barbie

resources for artist lookup warrants for free

2011 predictions portable generator

resources global professionals freedom song

star wars the old republic pope joan

sparkle trailer 2012 nice france

watch summerslam 2011 online sugar bowl 2012

amazing wedding cakes new look

2011 nec code book jumping jacks

freedom riders movie nicer dicer plus

old stove pop filter

sparkly nails packers school gyrls part 1

powerful supplement portable dvd players

resources hewitt home depot click here for troubleshooting information

amazing fantasy 15 look and find books

resources who sell head turbans freedom franzen

computer history golf.com

powerful quotes sugar cookie recipes

cool gwen stefani jumpman

powerful magic look and find books

computernerd01 channel look and find

old crow medicine show porter robinson

computer history auckland electrician

powerful wireless router portal.adp.com

2011 calendar bentengame barbie

resources for artist lookup warrants for free

2011 predictions portable generator

resources global professionals freedom song

star wars the old republic pope joan

sparkle trailer 2012 nice france

watch summerslam 2011 online sugar bowl 2012

amazing wedding cakes new look

2011 nec code book jumping jacks

freedom riders movie nicer dicer plus

old stove pop filter

sparkly nails packers school gyrls part 1

powerful supplement portable dvd players

resources hewitt home depot click here for troubleshooting information

amazing fantasy 15 look and find books

resources who sell head turbans freedom franzen

computer history golf.com

powerful quotes sugar cookie recipes

cool gwen stefani jumpman

powerful magic look and find books

computernerd01 channel look and find

old crow medicine show porter robinson

http://aclobe.info http://adeerg.info http://asanai.info http://axerew.info http://bapeel.info http://batoes.info http://cowira.info http://damise.info http://dastse.info http://datida.info http://delund.info http://dumeno.info http://ebeaba.info http://ecleca.info http://egiole.info http://embite.info http://ganafe.info http://immone.info http://infize.info http://ingalc.info http://itakan.info http://jacrud.info http://kilyce.info http://knusey.info http://lorken.info http://lvival.info

http://menesy.info http://muscar.info http://neseby.info http://nitiot.info http://orbank.info http://orelli.info http://pagreg.info http://plosim.info http://preial.info http://pulore.info http://rosury.info http://salahd.info http://senaea.info http://smotie.info http://suslit.info http://tunfel.info http://unorld.info http://voyala.info http://wouttn.info http://xendoz.info http://zenble.info http://zulabi.info

Chính sách ưu đải đầu tư Chính sách ưu đải đầu tư
Thông tin Khu Công nghiệp
 
 
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
 Ban quản lý các KCN Vĩnh Long
Số lượt truy cập
 Hướng dẫn Thủ tục đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Hướng dẫn Thủ tục đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

    QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TỔNG QUÁT 
 
 BƯỚC 1
Nhà đầu tư thoả thuận địa điểm, vị trí lô đất hoặc nhà xưởng tiêu chuẩn:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Công ty Phát triển hạ tầng KCN hoặc Ban quản lý các KCN (Phòng đầu tư & XNK).
 BƯỚC 2
Đăng ký đầu tư vào KCN:
Ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư, hướng dẫn và tiếp nhận các thủ tục hồ sơ để cấp các loại giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng đầu tư & XNK).
 BƯỚC 3
Hoàn tất một số thủ tục pháp lý:
Đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp: (Đăng trên báo trong 3 kỳ liên tiếp)
Nơi giải quyết: Công ty thực hiện
Làm con dấu:
Nơi giải quyết: Ban quản lý các KCN liên hệ Công An Tỉnh Vĩnh Long (PC 13)
Văn phòng hỗ trợ cấp giấy giới thiệu
Đăng ký nhân sự chủ chốt:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Đăng ký chế độ kế toán:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Mở tài khoản tại ngân hàng :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Đăng ký mã số thuế :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động) liên hệ Cục Thuế Vĩnh Long.
Thủ tục xuất nhập cảnh (cho chủ đầu tư người nước ngoài vào làm việc trong KCX-KCN):
Xin nhập cảnh:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Gia hạn, Sửa đổi, cấp mới VISA:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Đăng ký tạm trú tại công ty trong KCX và KCN :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Đăng ký tạm trú của người nước ngoài trong các KCX và KCN:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động) liên hệ Công an địa phương.
 BƯỚC 4
Bàn giao mặt bằng:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCN chủ trì phối hợp với Ban quản lý các KCN và Doanh nghiệp.
 BƯỚC 5
Ký hợp đồng thuê đất hoặc thuê (mua) nhà xưởng tiêu chuẩn:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCN.
 BƯỚC 6
Thủ tục xây dựng các công trình (môi trường, chứng chỉ quy hoạch, thoả thuận xây dựng các hạng mục công trình và đấu nối hạ tầng):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng QLQHXD & Môi trường)
 BƯỚC 7
Hướng dẫn việc lập và trình Lãnh đạo Ban quản lý duyệt đơn xin tạm xuất/tái xuất nhập máy móc và phương tiện đưa vào nội địa để hổ trợ gia công:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng Quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu)
 BƯỚC 8
Tuyển dụng lao động:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng quản lý doanh nghiệp và lao động)
 
 
  Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch
  Thủ tục Đăng ký đánh giá tác động môi trường
  Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp và lao động
 Quy trình đầu tư tổng quát

    QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TỔNG QUÁT 
 
 BƯỚC 1
Nhà đầu tư thoả thuận địa điểm, vị trí lô đất hoặc nhà xưởng tiêu chuẩn:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Công ty Phát triển hạ tầng KCN hoặc Ban quản lý các KCN (Phòng đầu tư & XNK).
 BƯỚC 2
Đăng ký đầu tư vào KCN:
Ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư, hướng dẫn và tiếp nhận các thủ tục hồ sơ để cấp các loại giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng đầu tư & XNK).
 BƯỚC 3
Hoàn tất một số thủ tục pháp lý:
Đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp: (Đăng trên báo trong 3 kỳ liên tiếp)
Nơi giải quyết: Công ty thực hiện
Làm con dấu:
Nơi giải quyết: Ban quản lý các KCN liên hệ Công An Tỉnh Vĩnh Long (PC 13)
Văn phòng hỗ trợ cấp giấy giới thiệu
Đăng ký nhân sự chủ chốt:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Đăng ký chế độ kế toán:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Mở tài khoản tại ngân hàng :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Đăng ký mã số thuế :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động) liên hệ Cục Thuế Vĩnh Long.
Thủ tục xuất nhập cảnh (cho chủ đầu tư người nước ngoài vào làm việc trong KCX-KCN):
Xin nhập cảnh:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Gia hạn, Sửa đổi, cấp mới VISA:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Đăng ký tạm trú tại công ty trong KCX và KCN :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Đăng ký tạm trú của người nước ngoài trong các KCX và KCN:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động) liên hệ Công an địa phương.
 BƯỚC 4
Bàn giao mặt bằng:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCN chủ trì phối hợp với Ban quản lý các KCN và Doanh nghiệp.
 BƯỚC 5
Ký hợp đồng thuê đất hoặc thuê (mua) nhà xưởng tiêu chuẩn:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCN.
 BƯỚC 6
Thủ tục xây dựng các công trình (môi trường, chứng chỉ quy hoạch, thoả thuận xây dựng các hạng mục công trình và đấu nối hạ tầng):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng QLQHXD & Môi trường)
 BƯỚC 7
Hướng dẫn việc lập và trình Lãnh đạo Ban quản lý duyệt đơn xin tạm xuất/tái xuất nhập máy móc và phương tiện đưa vào nội địa để hổ trợ gia công:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng Quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu)
 BƯỚC 8
Tuyển dụng lao động:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng quản lý doanh nghiệp và lao động)
 
 
  Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch
  Thủ tục Đăng ký đánh giá tác động môi trường
  Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp và lao động
 Quy trình đầu tư tổng quát