Mode:  
Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn    Cấu trúc Web | Hỏi đáp |  Danh bạ KCN | English |  Đăng Nhập 

http://aclobe.info http://adeerg.info http://asanai.info http://axerew.info http://bapeel.info http://batoes.info http://cowira.info http://damise.info http://dastse.info http://datida.info http://delund.info http://dumeno.info http://ebeaba.info http://ecleca.info http://egiole.info http://embite.info http://ganafe.info http://immone.info http://infize.info http://ingalc.info http://itakan.info http://jacrud.info http://kilyce.info http://knusey.info http://lorken.info http://lvival.info

http://menesy.info http://muscar.info http://neseby.info http://nitiot.info http://orbank.info http://orelli.info http://pagreg.info http://plosim.info http://preial.info http://pulore.info http://rosury.info http://salahd.info http://senaea.info http://smotie.info http://suslit.info http://tunfel.info http://unorld.info http://voyala.info http://wouttn.info http://xendoz.info http://zenble.info http://zulabi.info

 Cơ sở dữ liệu Văn bản Quy phạm pháp luật của Ban QLC KCN
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
2036 /QĐ-UBND 13/10/2015 Về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
171/QĐ-BQL 25/08/2015 Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015
170/KH-BQL 25/08/2015 Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015
130/2015/TT-BTC 25/08/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 Hướng dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
40/2015/TT-BTNMT 17/08/2015 Về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
120//2015/TT-BTC 14/08/2015 Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
59/NQ-CP 07/08/2015 Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luât đầu tư
29/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
1192/QĐ-UBND 15/07/2015 Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu, cụm, tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1192/QĐ-UBND 15/07/2015 Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu, cụm, tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
103/2015/TT-BTC 01/07/2015 BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
23/2015/QĐ-TTg 26/06/2015 Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
5/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
27/2015/TT-BTNMT 29/05/2015 Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.